Dne 24.4.2019 proběhlo druhé zasedání Řídicího výboru MAP II v ORP Chrudim. Členové Řídicího výboru byli informováni o průběžném plnění cílů projektu, stavu implementačníchaktivit a zapojení škol do těchto aktivit. Zároveň 24.4.2019 zasedaly pracovní skupiny, hlavní náplní bylo zhodnocení postupu průběžné aktualizace strategického dokumentu Místní akční plán vzdělávání v ORP Chrudim a diskuse k Ročnímu akčnímu plánu, který bude specifikovat aktivity na další období realizace projektu.