Na zasedání Řídicího výboru 31. 5. 2021 došlo k schválení osmé aktualizaci Strategického rámce do roku 2023 pro ORP Chrudim.

8 aktualizovaný strategický rámec MAP v ORP Chrudim.pdf

Analytická část SR MAP v ORP Chrudim.pdf

Pro přehlednější vyhledávání jsou investiční záměry schválené v rámci Strategického rámce MAP II v ORP Chrudim uvedeny také v tomto souboru. Na jednotlivých listech souboru je možné získat přehled o investičních záměrech původních, schválených v rámci MAP II v ORP Chrudim pro programové období 2014-2020 a pro programové období 2021-2027.

Investiční záměry MAPII - 8. aktualizace

Předchozí verze Strategického rámce MAP k nahlédnutí na adrese:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategické rámce MAP 2014-2021 (mmr.cz)