Město Chrudim

www.chrudim.eu

MAS Chrudimsko, z.s.

www.maschrudimsko.cz

MAS Železnohorský region, z.s.

www.zeleznohorsky-region.cz

MAS Litomyšlsko, o.p.s.

http://mas-lit.cz/

Krajský akční plán

www.pardubickykraj.cz/kap

Školský portál Pardubického kraje

www.klickevzdelani.cz

SRP - Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

https://projekty.nidv.cz/strategicke-rizeni

PPUČ - Podpora práce učitelů

digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726

SYPO - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

https://www.projektsypo.cz/

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

https://projekty.nidv.cz/projekt-apiv

Národní pedagogický institut České republiky

https://www.npi.cz/

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/

Operační program Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/clanek/programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-komensky-op-jak.htm