Město Chrudim

www.chrudim.eu

MAS Chrudimsko, z.s.

www.maschrudimsko.cz

MAS Železnohorský region, z.s.

www.zeleznohorsky-region.cz

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

www.masskch.cz/

Krajský akční plán

www.pardubickykraj.cz/kap

Školský portál Pardubického kraje

www.klickevzdelani.cz

SRP - Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/165-strategicke-rizeni-a-planovani-veskolach-a-v-uzemich

PPUČ - Podpora práce učitelů

digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12726

SYPO - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/272-system-podpory-profesniho-rozvoje-ucitelu-a-reditelu

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

www.nidv.cz/projekt-apiv