Jako první byl realizován projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Chrudim cz reg. č. cz.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000069, řešitelem projektu bylo Město Luže, na projektu spolupracovaly Místní akční skupiny působící na území ORP Chrudim – MAS Skutečsko Chrastecko Košumbersko, MAS Chrudimsko a MAS Železnohorský region. Projekt byl realizován 1.3.2016 – 31.8.2017.

Výstupem projektu byly: Hlavní dokument MAP ORP Chrudim

Vize MAP ORP Chrudim:

Objevováním potenciálu našich dětí a jeho vhodným uplatněním rozvíjet potenciál území ke spokojenému a produktivnímu životu všech obyvatel.