Mapa ORP velka

Do projektu MAP II v ORP Chrudim je zapojeno 92 mateřských, základních a uměleckých škol z území ORP Chrudim i mimo toto území. Do projektu je zapojena i Mateřská a Základní škola Řepníky, která leží mimo území ORP Chrudim.