Seznam místních lídrů MAP II v ORP Chrudim je uveden zde: 

Seznam místních lídrů MAP II v ORP Chrudim